Osobní údaje a ochrana osobních dat

 

Podmínky správce při nakládání s osobními údaji a ochrana osobních dat

 

Společnost AUTOHITY CZ s.r.o., jako provozovatel serveru www.autohity.cz, vám tímto oznamuje a současně se zavazuje k níže uvedenému.

Vážíme si vaší důvěry a respektujeme vaše soukromí. Chceme vám nabídnout profesionální a hodnotné služby, a proto potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím zejména důsledným dodržování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Společnost AUTOHITY CZ s.r.o. vystupuje při zpracování osobních údajů jako jejich správce, dále jen „správce“.

Tyto podmínky se vztahují na nakládání s osobními údaji následujícího okruhu subjektů:

  • uživatelů webových stránek správce
  • klientů využívajících správce
  • zákazníků, kteří vstoupili do smluvního vztahu se správcem
  • uchazečů o zaměstnání ve společnosti správce
  • Údaje, které zadáváte při registraci

Jako zájemce o koupi či prodej vozu nebo jeho ocenění, případně jako zájemce o zaměstnání, musíte při své registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

  • jméno a příjmení
  • úplná poštovní adresa
  • telefonické a e-mailové spojení
  • Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci. Používáme je zejména k navázání a následné komunikaci s vámi.

Poskytnutím údajů nám současně udělujete souhlas k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodných sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Účel uchovávání a zpracování osobních údajů

Vaše údaje uchováváme za účelem jejich zanesení do databáze správce s cílem možného nabízení obchodů a služeb či pro marketingové účely k zasílání marketingových nabídek společnosti správce a jeho partnerských společností. Uchazeči o zaměstnání souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých osobních a citlivých údajů uvedených v zaslaném životopise, a to za účelem jejich zanesení do databáze správce jako potenciálního zaměstnance a dalšího nabízení vhodného zaměstnání uchazeči.

Doba trvání souhlasu, odvolání souhlasu, právo přístupu

Váš souhlas je poskytován na dobu neurčitou až do jeho odvolání. Pokud se kdykoliv rozhodnete a budete chtít svůj souhlas odvolat, stačí, když nám napíšete své písemné odvolání na adresu AUTOHITY CZ s.r.o., Syllabova 1/151, 700 30, Ostrava. Jako subjekt poskytnutých údajů máte právo přístupu k osobním údajům. Správce je povinen vám kdykoliv na vaši žádost sdělit informaci o osobních údajích o vás zpracovávaných. Jako subjekt poskytnutých údajů máte i další práva v rozsahu stanoveném § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Shrnutí

Server www.autohity.cz si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Vaše údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Tyto informace shromažďujeme pro vlastní účely, abychom zkvalitnili své služby a mohli vám nabídnout co možná nejlepší servis. Neposkytujeme je třetím stranám s výjimkou partnerských společností správce, zejména společností, které jsou s osobou správce majetkově či personálně propojené.

Váš souhlas

Používáním formulářů na internetových stránkách www.autohity.cz dobrovolně souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás, přičemž pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

AUTOHITY CZ s.r.o.

Back to top